25. 7. 2011 Výjezd na odstranění podmáčeného a nalomeného kaštanu za hasičskou zbrojnicí