8. 8. 2016 Technická pomoc - monitoring a prolití požářiště starého stohu