28. 4. 2017 Technická pomoc - monitoring polderů a hráze, čištění koryta potoka - ulice Březová