27. 5. 2017 OSP Raszczyce - Dzień otwartej strażnicy - piknik strażacki