6. 7. 2018 Přeprava rybiček ze soukromého jezírka do jezírka za hasičskou zbrojnicí