22. 6. 2019 Nocne zawody strażackie - OSP Bołeslaw (PL)