30. 6. 2021 Rozloučení s odcházejícím knězem P. Dr. Bartłomiejem Blaszkou