2. 6. 2024 Technická pomoc - Čištění komunikace po přívalových deštích - Darkovice i Hať