Aktuality

Aktualizace webu

Příští trénink

MUŽI: v úterý 23.4. v 16:00
DOROST: v úterý 23.4. v 16:00
ŽÁCI: v úterý 23.4. v 16:00

Oznámení

OZNÁMENÍ: všichni: v sobotu 11.5. v 9:00. Příprava a zabezpečení 5km běhu CZ-PL projektu
OZNÁMENÍ: všichni: v neděli 5.5. v 9:00. Mše sv. v kostele. Příprava posezení v HZ.
OZNÁMENÍ: všichni: v sobotu 27.4. v 9:00. Velký jarní úklid hasičské zbrojnice.
OZNÁMENÍ: všichni: v sobotu 27.4. v 8:00. Sběr šrotu
OZNÁMENÍ: všichni, výjezdová jednotka: v pátek 26.4. v 8:30. Den otevřených dveří (den bezpečnosti) pro MŠ a ZŠ.
SOUTĚŽ: muži: v sobotu 13.4. v 9:00. TFA Hnojník

Tabulka ligy

Hlučínská liga mládeže

Noční hlučínská hasičská liga

Návštěvnost

V sobotu 27.4. během sběru velkoobjemového odpadu organizují hasiči sběr železného šrotu od 8:00 hodin
Železný šrot připravte před své pozemky.
Kategorie: Novinky

CvičeníCvičení bylo zaměřeno na záchranu osob ze stísněného a zakouřeného prostoru, poskytování první pomoci a zdolávání požáru.
V areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky v objektu pěchotního srubu MO-S19 "Alej" se nacházela osoba (údržbář) po úrazu elektrickým proudem. Při údržbě elektrického zařízení došlo ke zkratu a vznícení elektroinstalace. Údržbář byl zasažen elektrickým proudem a ztratil vědomí. Správce se přes vzniklý kouř do objektu nedostal a tudíž ohlásil událost na linku 150. Přivolaní hasiči JSDH Darkovice se nejdříve museli dostat k opevnění a to tak, že odstranili řetěz na hlavní bráně pomocí kleští. Cvičný zásah dále spočíval v průzkumu objektu, uhašení požáru, odvětrání kouře, použití náhradního osvětlení, vyhledání raněné osoby, její fixaci do vakuové matrace, transport ven z objektu a poskytnutí první pomoci. Cvičení se rovněž zúčastnila JSDH Hlučín.