Aktuality

Aktualizace webu

Příští trénink

MUŽI: v úterý 21.1. v 16:00
DOROST: v úterý 21.1. v 16:00
ŽÁCI: v úterý 21.1. v 16:00

Oznámení

ŠKOLENÍ: Pilaři, výjezdová jednotka: v pátek 31.1. v 16:30. Můžou i ostatní členové výjezdovky
OZNÁMENÍ: Výkonný výbor: v úterý 21.1. v 17:00. Výborová schůze
OZNÁMENÍ: všichni: ve čtvrtek 16.1. v 17:00. Zdobení sálu KD pro plesovou sezónu.
ŠKOLENÍ: výjezdová jednotka: ve středu 15.1. v 17:00.

Plesová sezóna 2020

18.1. Drudar

Kusiak, Poštulka

26.1. Maškarní ples MŠ

Fojtík, Šink

1.2. MS Orel

Brož

8.2. FK

Dudek, Kusiak

15.2. Sdružení rodičů

Fojtík, Pustelník

16.2. Maškarní ples ZŠ

Hanel, Hruška

22.2. SDH

Tabulka ligy

Hlučínská liga mládeže

Noční hlučínská hasičská liga

Návštěvnost

Kategorie: Novinky

CvičeníCvičení bylo zaměřeno na záchranu osob ze stísněného a zakouřeného prostoru, poskytování první pomoci a zdolávání požáru.
V areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky v objektu pěchotního srubu MO-S19 "Alej" se nacházela osoba (údržbář) po úrazu elektrickým proudem. Při údržbě elektrického zařízení došlo ke zkratu a vznícení elektroinstalace. Údržbář byl zasažen elektrickým proudem a ztratil vědomí. Správce se přes vzniklý kouř do objektu nedostal a tudíž ohlásil událost na linku 150. Přivolaní hasiči JSDH Darkovice se nejdříve museli dostat k opevnění a to tak, že odstranili řetěz na hlavní bráně pomocí kleští. Cvičný zásah dále spočíval v průzkumu objektu, uhašení požáru, odvětrání kouře, použití náhradního osvětlení, vyhledání raněné osoby, její fixaci do vakuové matrace, transport ven z objektu a poskytnutí první pomoci. Cvičení se rovněž zúčastnila JSDH Hlučín.