Aktuality

Černá vlajka
Jan Tománek

Aktualizace webu

Příští trénink

MUŽI: v úterý 25.6. v 16:00
DOROST: v úterý 25.6. v 16:00
ŽÁCI: v úterý 25.6. v 16:00

Oznámení

ŠKOLENÍ: výjezdová jednotka: ve středu 10.7. v 17:30.S praktickým cvičením
SOUTĚŽ: muži, dorost: v sobotu 22.6. v 20:00.Bolesław - noční
OZNÁMENÍ: výjezdová jednotka: ve čtvrtek 20.6. v 17:30.Řízení dopravy Hať - Darkovice. Průvod Božího těla z kostela.
SOUTĚŽ: žáci: v neděli 16.6. v 7:30.HLM Bobrovníky

Tabulka ligy

Hlučínská liga mládeže

Noční hlučínská hasičská liga

Návštěvnost

Kategorie: Novinky

CvičeníCvičení bylo zaměřeno na záchranu osob ze stísněného a zakouřeného prostoru, poskytování první pomoci a zdolávání požáru.
V areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky v objektu pěchotního srubu MO-S19 "Alej" se nacházela osoba (údržbář) po úrazu elektrickým proudem. Při údržbě elektrického zařízení došlo ke zkratu a vznícení elektroinstalace. Údržbář byl zasažen elektrickým proudem a ztratil vědomí. Správce se přes vzniklý kouř do objektu nedostal a tudíž ohlásil událost na linku 150. Přivolaní hasiči JSDH Darkovice se nejdříve museli dostat k opevnění a to tak, že odstranili řetěz na hlavní bráně pomocí kleští. Cvičný zásah dále spočíval v průzkumu objektu, uhašení požáru, odvětrání kouře, použití náhradního osvětlení, vyhledání raněné osoby, její fixaci do vakuové matrace, transport ven z objektu a poskytnutí první pomoci. Cvičení se rovněž zúčastnila JSDH Hlučín.