Aktuality

Aktualizace webu

Příští trénink

MUŽI: v úterý 19.2. v 16:00
DOROST: v úterý 19.2. v 16:00
ŽÁCI: v úterý 19.2. v 16:00

Oznámení

OZNÁMENÍ: žáci: v neděli 17.2. v 10:30. Čas bude upřesněn. Zkoušky odborností ml. hasičů v Závadě. Preventisti dva výkresy s obrázkem sebou. Přihlášeno 7 členů.
OZNÁMENÍ: všichni: v sobotu 16.2. v 9:00. Sraz v kulturním domě. Příprava plesu. Úklid následující den v 10:00

Plesová sezóna 2019

11.1. Zahrádkáři

Hostinec Na Zastávce
- bez hlídky

19.1. Maškarní ples MŠ

26.1. MS Orel

Koterec, Mokrý

2.2. FK

Mokrý, Myslivec

9.2. Sdružení rodičů

Koterec, Mokrý

10.2. Maškarní ples ZŠ

16.2. SDH

23.2. Drudar

Mokrý, Poštulka

Návštěvnost

Kategorie: Novinky

CvičeníCvičení bylo zaměřeno na záchranu osob ze stísněného a zakouřeného prostoru, poskytování první pomoci a zdolávání požáru.
V areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky v objektu pěchotního srubu MO-S19 "Alej" se nacházela osoba (údržbář) po úrazu elektrickým proudem. Při údržbě elektrického zařízení došlo ke zkratu a vznícení elektroinstalace. Údržbář byl zasažen elektrickým proudem a ztratil vědomí. Správce se přes vzniklý kouř do objektu nedostal a tudíž ohlásil událost na linku 150. Přivolaní hasiči JSDH Darkovice se nejdříve museli dostat k opevnění a to tak, že odstranili řetěz na hlavní bráně pomocí kleští. Cvičný zásah dále spočíval v průzkumu objektu, uhašení požáru, odvětrání kouře, použití náhradního osvětlení, vyhledání raněné osoby, její fixaci do vakuové matrace, transport ven z objektu a poskytnutí první pomoci. Cvičení se rovněž zúčastnila JSDH Hlučín.