Aktuality

Příští trénink

MUŽI: v úterý 7.4. v 16:00
DOROST: v úterý 7.4. v 16:00
ŽÁCI: v úterý 7.4. v 16:00

Oznámení

OZNÁMENÍ: všichni: v úterý 31.3. v 16:00. Kvůli zpřísnění pohybu a shromažďování osob odkládáme tréninky do odvolání. Tedy 17.3., 19.3., 24.3., 26.3., 31.3., 2.4., 7.4., 9.4. trénink nebude.

Tabulka ligy

Hlučínská liga mládeže

Noční hlučínská hasičská liga

Návštěvnost

Kategorie: Novinky

CvičeníCvičení bylo zaměřeno na záchranu osob ze stísněného a zakouřeného prostoru, poskytování první pomoci a zdolávání požáru.
V areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky v objektu pěchotního srubu MO-S19 "Alej" se nacházela osoba (údržbář) po úrazu elektrickým proudem. Při údržbě elektrického zařízení došlo ke zkratu a vznícení elektroinstalace. Údržbář byl zasažen elektrickým proudem a ztratil vědomí. Správce se přes vzniklý kouř do objektu nedostal a tudíž ohlásil událost na linku 150. Přivolaní hasiči JSDH Darkovice se nejdříve museli dostat k opevnění a to tak, že odstranili řetěz na hlavní bráně pomocí kleští. Cvičný zásah dále spočíval v průzkumu objektu, uhašení požáru, odvětrání kouře, použití náhradního osvětlení, vyhledání raněné osoby, její fixaci do vakuové matrace, transport ven z objektu a poskytnutí první pomoci. Cvičení se rovněž zúčastnila JSDH Hlučín.