Aktuality

Aktualizace webu

Příští trénink

MUŽI: v úterý 19.3. v 16:00
DOROST: v úterý 19.3. v 16:00
ŽÁCI: v úterý 19.3. v 16:00

Plesová sezóna 2019

11.1. Zahrádkáři

Hostinec Na Zastávce
- bez hlídky

19.1. Maškarní ples MŠ

Fojtík, Hanel

26.1. MS Orel

Koterec, Mokrý

2.2. FK

Mokrý, Myslivec

9.2. Sdružení rodičů

Koterec, Koterec

10.2. Maškarní ples ZŠ

Hruška, Lorenc

16.2. SDH

Kurek, Poštulka

23.2. Drudar

Mokrý, Poštulka

Návštěvnost

Kategorie: Projekty

Dotace MŠMT - Program Můj klub 2018

2018 - Jedná se o dotační neinvestiční program státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019.

V listopadu, těsně před koncem roku 2017 byl zveřejněn nový program s názvem "Můj klub", který je nástupcem dotačního Programu VIII. I když byl na podávání žádostí, krátký termín (od 1.12.2017 do 29.12.2017) pokusili jsme se žádost vyplnit, sepsat projekt, spočítat náklady a odeslat.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo činnost mladých hasičů a mládeže SDH Darkovice v roce 2018 dotací z programu Můj klub částkou ve výši 87000 Kč. Tato dotace byla plně využita k úhradě nákladů, které vznikly činností mladých hasičů sboru.

Za obdrženou částku byly pro dorost a mládež nakoupeny zakoupeny jednotné bundy modré barvy s nápisem, abychom na soutěžích lépe reprezentovali svůj sbor. Těchto bund bylo koupeno jen 15, pro zbytek se nakoupí v následujících letech. Dle vzoru mužských dresů, bylo i pro žáky zakoupeno 20 dresů se stejným vzorem, ale v mnohem menších velikostech. Pro disciplíny požárního sportu (především požární útok) byl zakoupen sportovní odlehčený rozdělovač s kratšími páčkami. Pro různé štafety či běh na 100m s překážkami se používá bariéra. Pro dorost a mládež byla zakoupena výškově nastavitelná bariéra, s nastavitelnou výškou 170 nebo 200cm. Menší velikost je určena pro mladší a střední dorost, větší pro starší dorost a kategorii mužů. K požárním útokům a některým štafetám se využívají hadice, u kterých dochází k opotřebení. Zakoupili jsme tedy pro žáky jednu novou sadu hadic a pro dorost druhou sadu o jiných rozměrech. Dále jsme z dotace uhradili náklady startovného a stravného na soutěžích mladých hasičů.

Obdržená dotace 87000,- byla využita ze 100%. Na mzdové náklady jsme finanční prostředky z dotace nečerpali. Dotace z MŠMT byla využita ze 100%, zbylá částka byla hrazena z vlastních zdrojů.