Aktuality

Příští trénink

DOROST: v úterý 29.11. v 16:00
ŽÁCI: v úterý 29.11. v 16:00

Oznámení

SOUTĚŽ: žáci: v neděli 27.11. v 7:30. Sraz v KD. HLM Darkovice
OZNÁMENÍ: všichni: v sobotu 26.11. v 15:30. Příprava soutěže
OZNÁMENÍ: Výbor , výjezdová jednotka: v pátek 25.11. v 17:00. Ukončení roku - v hasičské zbrojnici. Příspěvek 300Kč za osobu, 500Kč na pár.

Tabulka ligy

Hlučínská liga mládeže

Noční hlučínská hasičská liga

Návštěvnost

Kategorie: Ostatní

Obec Darkovice - Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250.
Je to listina papeže Inocence, která dokládá, že český král Václav I. daroval obec cisterciáckému klášteru na Velehradě. Je pravděpodobné, že už před tím zde existovala osada která byla zničena tatarskými nájezdy v roce 1240-1241. Velmi cenné archeologické nálezy úlomků volutové keramiky jsou uloženy ve Slezském muzeu v Opavě. Před rokem 1265 vznikla vedle Darkovic obec Žibřidovice a mezi nimi nejstarší rybník na Opavsku s mlýnem. Po smrti Přemysla Otakara II. (1278) probíhaly v pohraničí boje o dědictví a během tohoto válečného běsnění Darkovice zpustly. Teprve po roce 1320 velehradský klášter pustil Darkovice hradeckému purkrabímu Přeskovi, který byl i správcem Landeku. Za osídlil novými hospodaří. Darkovice byly tedy ve správě knížecího majetku landeckého. V roce 1334 byl zde založen nový rybník a mlýn. Během 14. a 15. století se ve vsi vystřídalo několik majitelů. V roce 1517 odevzdal zemský hejtman opavský kníže Kazimír Těšínský Darkovice v dědičný majetek hlučínské vrchnosti.


ZNAK OBCE:


Při tvorbě nové obecní symboliky využil autor návrhů Jan Tejkal původní pečetní znamení, stříbrnou radlici, kterou používala obec v době, kdy spadala pod Prusko a tu doplnil figurou zlaté lilie, převzatou ze šlechtických erbů feudálních držitelů Darkovic z rodů pánů ze Zvole a pánů z Vrbna. Modrá barva znaku symbolizuje zdroj vody a první rybník na Opavsku.


Znak a prapor byly obci uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č.56 ze 13.6. 1995. Obecním znakem je v modrém štítě půl-zlaté lilie spojené se stříbrnou radlicí.
Stejné znamení můžeme spatřit i na obecním praporu.