29. 5. 2018 Technická pomoc - zprůjezdnění cest po krupobití - ulice Březová