Aktuality

Aktualizace webu

Příští trénink

DOROST: v úterý 23.4. v 16:00
ŽÁCI: v úterý 23.4. v 16:00

Oznámení

OZNÁMENÍ: výjezdová jednotka: v pátek 17.5. v 9:00. Den otevřených dveří pro MŠ.
OZNÁMENÍ: výjezdová jednotka: v pátek 26.4. v 8:20. Den otevřených dveří (den bezpečnosti) pro ZŠ.
SOUTĚŽ: žáci: v neděli 21.4. v 8:00. SP 60m - Kravaře
OZNÁMENÍ: všichni: v sobotu 20.4. v 8:30. Brigáda v HZ, v garáži a okolí.

Tabulka ligy

Hlučínská liga mládeže

Noční hlučínská hasičská liga

Návštěvnost

Obsluha PS 12

Při spouštění motoru při normální teplotě nebo při běžném startu postupujte takto:

1. Zkontrolujte zda je v chladiči dostatek chladící kapaliny, dostatek oleje v motoru a dostatek paliva v nádrži. Poté otevřete palivový uzávěr. Pokud motor dlouho neběžel, načerpejte palivo do karburátoru pomocí ruční páčky na palivovém čerpadle. V případě, že je čerpání ruční páčkou neúčinné, je potřeba pootočit tak, ať se pootočí vačka motoru. Páčka je přístupná otvorem v krytu na přední části motoru.
2. Zapněte hlavní vypínač elektroinstalace – poloha ZAPNUTO (Je označen štítkem HLAVNÍ VYPÍNAČ).
3. Vytáhněte táhlo sytiče a sříkněte páčkou akcelerátoru benzín do motoru. Páčku akcelerátoru nechejte asi v jedné čtvrtině od výchozí polohy. (táhlo sytiče je označené štítkem SYTIČ)
4. Stiskem tlačítka START spustíte startér motoru. Tlačítko START držte tak dlouho, dokud motor nenaskočí. Potom tlačítko START pusťte a táhlo sytiče zasuňte do poloviny a uberte páčku akcelerátoru tak, aby motor běžel na minimálních otáčkách, ale přitom „nechcípnul“. Motor nechejte běžet asi 1 až 3 minuty, aby se dostatečně zahřál. Potom přidejte plyn na páčce akcelerátoru a zasuňte sytič. Jestli motor „chcípne“ při zvyšování otáček, svědčí to o tom, že motor není dostatečně zahřátý. Opakujte startování již bez sytiče, ale s mírně otevřeným akcelerátorem. Při požáru je možno ihned po naskočení motoru zvyšovat otáčky, ale s použitím sytiče. Tento je potřeba pak po 1 až 3 minutách zasunout. Nutná doba ohřevu motoru je cca 30 sekund. Při teplotách –5°C a nižších je nutné zahřívat motor alespoň 1 minutu, podle situace a možností.
5. Při běhu motoru průběžně kontrolujte tlak mazání, který by se měl pohybovat při teplém motoru v rozmezí 0,1 – 0,4 MPa. Při studeném motoru je tlak podstatně vyšší. 6. Motor zastavíme s
tiskem tlačítka STOP. To držíme tak dlouho, dokud se motor nezastaví.
Při spouštění motoru v zimě je nutné motor několikrát přetočit, aby se ztuhlý olejový film uvolnil. Po naskočení motoru je zvlášť důležité zahřátí motoru, které má vliv na rychlé opotřebení třecích ploch motoru.


Uvedení čerpadla do chodu:


1. Dřív, než uvedete čerpadlo do chodu, dbejte na to, aby bylo sací vedení (savice) dobře sešroubované a utáhlé spoje a sací koš byl celý ponořený ve vodě. Savice přichytíte záchytným lanem. Připojte dopravní vedení (hadice „B“) a dbejte na to, aby nemělo ostré záhyby. Zkontrolujte, zda jsou oba dva výtlačné ventily, vypouštěcí kohoutky na tělese výtlačných ventilů a u chlazení, a odvodňovací zátka ve spodní části sacího hrdla čerpadla uzavřené.
2. Zapněte plynovou vývěvu tahem nahoru a postupně zvyšujte otáčky motoru. Když se objeví voda, stříkající z difůzoru vývěvy a manometr ukáže tlak, přesuňte páku plynové vývěvy do původní polohy a současně otevřete výtlačný ventil, ke kterému máme připojenou hadici, do mezipolohy. Po zavodnění hadic zvyšujte pomalu otáčky motoru a výtlačný ventil plně otevřete (páku je třeba povytáhnout).
3. Zvyšujte pozvolna pracovní tlak vody (zvyšováním otáček motoru) a kontrolujte chladící kapaliny, která by se měla pohybovat v rozmezí 85 – 90°C. Taktéž průběžně kontrolujte tlak oleje. Nejmenší potřebný tlakový spád v čerpadle je 0,3 MPa
4. V případě, že je čerpaná voda kalná, sledujte pečlivě teplotu chladící kapaliny. V případě, že dojde k trvalému stoupání teploty, je ucpaný odkalovač vody, který je potřeba ihned vyčistit.


Ošetření po skončení čerpání:


1. Po skončení čerpání vody je nutné otevřít vypouštěcí kohoutky pod výtlačnými ventily a odvodňovací zátku ve spodní části sacího hrdla čerpadla.
2. Uzavřete palivový uzávěr a přepněte hlavní vypínač elektroinstalace do polohy VYPNUTO.
3. Zkontrolujte stav chladící kapaliny, případně ji doplňte. Taktéž zkontrolujte stav oleje.
Při provozu v zimě nebo při teplotách pod 0 °C je potřeba použít jako chladící kapalinu FRIDEX. Pro trvalé zazimování je vhodné čerpadlo vypláchnout čerpadlo směsí lihu s olejem, kterou připravíme ze 4 dílů lihu a 0,5 dílu motorového oleje. Pro náplň udělejte cca 3 litry směsi, kterou nalejete zavodňovacím otvorem do čerpadla při uzavřeném čerpadle a výtlačných ventilů. Čerpadlo krátce protočte, aby se směs rozstříkala po vnitřku čerpadla. Potom směs vypusťte a čerpadlo uzavřete. Líh ve směsi odstraní vodu ze stěn a olej vytvoří konzervační povlak proti korozi.


Mazání:


Trvanlivost každého zařízení a jeho spolehlivý chod závisí především na správném mazání. Nedokonalé mazání může způsobit vážné poruchy anebo poškození agregátu a tím jeho vyřazení z provozu.

Motor:
Mazání motoru je samočinné a spolehlivé. Je však potřeba držet se těchto pokynů:
Po 3 až 4 motohodinách provozu je nutné kontrolovat stav oleje a doplňovat ho tak, aby se jeho hladina pohybovala mezi ryskami na měrce oleje. Náplň oleje v motoru: minimálně 2,2l - maximálně 2,9

Typ oleje: M6A
Výměna oleje se provádí při zahřátém motoru po každých 50 motohodinách. Vodní čerpadlo chlazení motoru je mazané tukem A4 pomocí Staufferové mazničky. Obsah je cca 0,15 kg. Po každých 20 motohodinách otočte víkem mazničky o 1 otáčku.


Čerpadlo:


Ložisko hřídele čerpadla pootočíme o 1/2 otáčky po každých 8 hodinách. Plníme tukem NH2.

Návod (manuál) na obsluhu a udržbu PS 12 ve formátu PDF.